Samenvatting

We hebben we je persoonlijke gegevens nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig.

Updates

Dit privacybeleid kan wijzigen en we raden je aan om dit privacybeleid regelmatig opnieuw te raadplegen. 

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 3 juli 2018. 

Wie zijn we ?

Passacaille.be is een website van de bvba Musurgia, gevestigd Wolstraat 20 te 1000 Brussel. BTW/Ondernemingsnummer: BE 0443 895 061. Voor alle vragen rond privacy en andere kan je ons contacteren via info@passacaille.be. 

Wat zijn persoonlijke gegevens ?

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres of klantnummer zijn persoonlijke gegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je bestelgeschiedenis of surfgedrag.

Hoe krijgen wij deze gegevens ?

We krijgen de gegevens van jou, wanneer je onze website bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer je contact zoekt met onze klantenservice.

Welke gegevens verwerken wij, waarvoor en hoelang worden ze bewaard?

Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling

Wij verzamelen je naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer.

Deze gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.

Gegevens in jouw account

In jouw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: je naam, (bezorg- en woon-/ vestigings-) adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum (als je die hebt opgegeven), betaalgegevens.

In je account bewaren we ook je bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties en je e-mail- en personalisatievoorkeuren. Om het leven van onze klanten makkelijker te maken bewaren wij de gegevens in jouw account zolang je actief klant bij ons bent. Als je 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al jouw gegevens. Daarnaast kun je op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen via een mailtje naar info@passacaille.be .

Gegevens m.b.t klantenservice

Je kan contact opnemen via e-mail. De aantekeningen over het klantcontact bewaren wij zolang je actief klant bij ons bent. 

Gegevens voor een goede werking van onze website

Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt verzamelen we jouw IP-adres, informatie over je internetbrowser, eventuele taalinstellingen en informatie over de instellingen van het besturingssysteem van de computer of het mobiele toestel waarmee je ons bezoekt.

Gepersonaliseerde e-mails

Als je ons daarvoor toestemming geeft, kunnen wij jou informatie mailen, zoals nieuwe cd’s. Als je dit soort informatie liever niet ontvangt, kun je je afmelden in je account.

Gegevens om fraude tegen te gaan

Op beveiligingsincidenten en fraude tegen te gaan gebruiken wij persoonsgegevens (waaronder IP-adressen en zoek, surf- en koopgedrag) om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

Social media

Als je social media zoals Facebook gebruikt, kun je via 'like en share' knoppen artikelen met je vrienden delen. Wij krijgen geen toegang tot jouw social media account. Wij raden je aan om het privacybeleid van de betrokken social media, goed door te nemen zodat je weet hoe je gegevens worden gebruikt en hoe jij je instellingen kunt aanpassen.

Met wie worden persoonlijke gegevens gedeeld?

Logistieke partners

Om jouw bestelling te kunnen afwikkelen, werken wij samen met logistieke partners, zoals BPost. Deze partners krijgen van ons jouw naam en bezorgadres. Deze informatie hebben ze nodig om jouw pakketje op het door jou gekozen adres af te leveren.

Andere externe dienstverleners

Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

- het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;

- het ondersteunen bij onze klantenservice;

- het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten,

De overheid

Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan overheidsinstellingen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de belastingdienst, politie of justitie in het geval van fraude of misbruik. Ook bepaalde toezichthouders kunnen toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Waar slaan wij persoonlijke gegevens op ?

Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier. 

Hoe worden persoonlijke gegevens beveiligd ?

Tijdens de overdracht worden de gegevens beveiligd via een versleutelde verbinding. Ook voor de opslag worden de gegevens zo veel mogelijk versleuteld. De server staat in een professioneel datacenter (van OVH), met toegangs- en brandbeveiliging. Er worden regelmatig backups genomen. Alle personen die met jou gegevens in contact komen zin gebonden om dit privacybeleid na te leven.

Welke rechten kun jij uitoefenen ? 

Recht op informatie

Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage

Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Je kunt dat aanvragen in je account. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kun je 24/7 doen in je account of een mailtje naar info@passacaille.be .

Recht om bezwaar te maken

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. Zo kun je ons vragen om jouw gegevens niet langer te gebruiken voor nieuwsbrieven. Dit kun je zelf regelen in je account.

Recht op dataportabiliteit

Jij hebt het recht om jouw gegevens te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij. Dit betreffen jouw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en bestelgeschiedenis. Wij bieden jou de mogelijkheid om deze gegevens te downloaden in je account.

Recht op beperking van de verwerking

Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen via info@passacaille.be .

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Dit kan je aanvragen via een mail naar info@passacaille.be

Recht om een klacht in te dienen

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met info@passacaille.be . Maar je hebt ook het recht om je te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.